pijl

Arbeidsmediation

  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Mediation
  5. /
  6. Arbeidsmediation

Welke situaties lenen zich voor arbeidsmediation?

Deze situaties kunnen zich voordoen tussen werknemer en werkgever, tussen collega’s onderling maar ook bijvoorbeeld tussen bestuurders onderling. Daarnaast komen deze situaties voor binnen teams, directie of afdelingen. De kwesties kunnen gaan over bejegening, re-integratie, arbeidsvoorwaarden, ontslag, ziekteverzuim en medezeggenschap.

Tevreden mensen zijn op zoek naar hun geluk, ontevreden mensen naar hun gelijk.

– Wiel Oehlen (geb. 1950)

Arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Vaak lijkt wegblijven voor werknemers de enige uitweg bij een conflict. Onderzoek toont aan dat ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding. Een conflict kan wel de oorzaak zijn van ziekte. Bedrijfsartsen, HR- en Arbo-professionals die de STECR Werkwijzer arbeidsconflicten hanteren verwijzen betrokkenen vaak door naar mediation. In deze werkwijzer wordt uitgelegd hoe om te gaan met een ziekmelding van een werknemer die mogelijk verband houdt met een arbeidsconflict en hoe een mediator daarbij ingeschakeld kan worden. De werkwijzer is er dan ook op gericht de zelfwerkzaamheid van de partijen en het zelf oplossend vermogen van de arbeidsorganisatie te stimuleren. Wat de essentie van mediation is.

Cordaad is gespecialiseerd in mediation waarbij sprake is van verzuim als gevolg van een conflict. Dit noemen we ook arbeidsmediation.

Maak een afspraak